De oefeningen

Level 1, doorstroom van energie (qi)

Het doel van Level 1 is om het natuurlijke proces van uitwisseling van qi tussen onszelf en de natuur te versterken. De kwantiteit en de kwaliteit van onze qi nemen toe.

Lift Qi Up & Pour Qi Down (Peng Qi Guan Ding Fa)
Door deze oefening versterken we het natuurlijke proces van uitwisseling tussen interne- en externe qi. We openen en versterken de verbinding tussen onszelf en de natuur. Bij Level 1 trekken we qi aan door het richten van de aandacht. De ‘fysieke’ bewegingen van de LQU vorm zorgen dat er voortdurend een milde rekkende en strekkende beweging in het hele lichaam plaats vindt. De bloed- en lymfestroom worden hiermee ondersteund en geharmoniseerd, evenals de stroom van energie door de meridianen en weefsels. Er treedt een kalmerende, ontspannende en ontgiftende werking op.

3-Centres Merge (San Xing Bing Zhan Zhuang)
De 3-CM is een staande oefening waarbij de drie centra (kruin, handen en voeten) samenvloeien in het onderste energiecentrum (dantian). Dit betekent dat je voelt hoe de uiteinden van je lichaam verbonden zijn met je onderste dantian. De focus is in je onderste Dantian en de bedoeling is om de qi in dit centrum dat verbonden is met je vitaliteit te doen toenemen. De oefening maakt je zowel fysiek als emotioneel krachtig.

Wall Squat (Dun Qiang Fa)
De Wall Squat is een diepe kniebuiging waarbij je met je tenen zo dicht mogelijk bij de muur staat. Je gaat omhoog en naar beneden met je gezicht vlak langs de muur. De aanwezigheid van de muur zorgt voor een veilige en optimale uitlijning van je knieën, bekken en wervelkolom. De Wall Squat is de meest actieve oefening in Chi Neng Qigong. Door de krachtige bewegingen vanuit de benen en het soepel maken van de onderrug, heeft de Wall Squat een sterke positieve invloed op de nierenergie en daarmee ons doorzettingsvermogen. De Wall Squat maakt ook emotioneel stabiel. Vind meer voor beginners en Level 1

Level 2, body en mind verbinding

Bij Level 2 vindt het proces van versmelten en uitwisselen van Qi steeds dieper in het lichaam plaats. Het maakt ons lichaam krachtig en ontspannen.

Body & Mind (Xing Shen Zhuang)
De Body & Mind-oefening (Xing Shen Zhuang) is het tweede level van Chi Neng Qigong.  Xing (lichaam) Shen (activiteit van de geest) Zhuang (lichaamshouding) betekent dus de verbinding tussen lichaam en geest door lichaamshouding. Je activeert de interne qi en brengt die dieper in je lichaam. Door de ‘lokale’ bewegingen activeer je qi in delen van het lichaam die je doorgaans nauwelijks gebruikt of die je negeert. Denk aan de uiteinden van het lichaam (haar, huid, vingertoppen, etc.) en de kleine botjes. Je lichaam wordt krachtiger.

De Body & Mind bestaat uit tien onderdelen die je als geheel en apart kunt beoefenen:

1   Hoofd – Crane’s neck and Dragons horn
2   Nek en schouders – Squeeze shoulder blades, shrink neck
3   Armen – Claw hands
4   Ribben – Qi thrust
5   Ruggengraat – Bend body, arch back
6   Middel – Turn waist, move kua
7   Heupen en heiligbeen – Open front and back kua
8   Knieën – Bend knees to connect three joints
9   Voeten – Spring leg, move foot to draw taiji
10 Return Qi to one

De bewegingen brengen balans tussen links en rechts, voor en achter, boven en beneden. Ze werken aan verlenging en samentrekking van spieren en pezen en aan de flexibiliteit van de botten. De oefening is erg goed tegen gewrichtsklachten. De kleine bewegingen zijn zeer effectief in het activeren van de meridianen, waardoor de circulatie van qi verbetert. Bekijk boeken en audiomateriaal voor Level 2

‘Through introspection and exercising the body we can achieve physical strength and mental stability. In a natural way we will then contribute to a more harmonious world’

Level 3, aantrekken van qi door klank

Bij Level 3 wordt qi aangetrokken door middel van klanken.

Wu Yuan Zhang, The Five Elements Unified Form.
Bij level 3 wordt specifiek gewerkt aan het hart, de longen, lever, milt en de nieren. Om de functie van deze inwendige organen actief en bewust te versterken wordt o.a. qi aangetrokken door middel van klank, visualisatie, emotie, beweging en handmudra’s. De prachtige, sierlijke vorm bestaat uit dertien onderdelen, onderverdeeld in drie fases. Hier werken we specifiek aan de organen door het gebruik van ‘sound’. De Chinese woorden die we uitspreken creëren een vibratie die Qi aantrekt. Een sierlijke vorm die bestaat uit dertien onderdelen waarbij ook mudra’s (specifieke handposities) aan bod komen. Verdiep je verder in level 3

Theorie

De theorie is een belangrijk onderdeel van Chi Neng Qigong. Door erover te lezen kun je Chi Neng Qigong niet leren maar wel begrijpen. Het toepassen van de theorie maakt de weg vrij naar persoonlijke ontwikkeling en dat is cruciaal om in balans te komen. Het geeft richting aan je training en helpt je om je ervaringen tot verworvenheden te maken in plaats van gelukstreffers. Het lezen, begrijpen en integreren van de theorie maakt dat je hoofd rustig wordt en je je over kunt geven in de oefeningen. Lees meer over de theorie achter Chi Neng Qigong.

‘Understand theory to ease learning’