Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Inschrijving
1.1
U schrijft zich in voor een module en/of reis door een e-mail of via de website. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer door een e-mail of via de website. Direct bij de inschrijving kunt u de gekozen activiteit betalen.

1.2
U ontvangt van het Chi Neng Instituut via een e-mail een bevestiging van de inschrijving en betaling voor de gekozen activiteit. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3
De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden
2.1
De factuur van de module en/of reis ontvangt u direct na betaling. Bij opgave via e-mail betaalt u de activiteit voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

Artikel 3 – Annulering en betaling door deelnemer
3.1
De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u per e-mail indienen.
b. Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de module bent u € 25,00 administratiekosten verschuldigd (niet van toepassing op een reis, zie artikel 3.1 e-f-g).
c. Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de (opleidings)workshop bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op een reis, zie artikel 3.1 e-f-g).
d. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de (opleidings)workshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op een reis, zie artikel 3.1 e-f-g).
e. Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek van een reis bent u 15% van de deelnamekosten verschuldigd.
f. Bij annulering van 59 tot 30 dagen voor vertrek van een reis bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
g. Bij annulering van 29 tot 10 dagen voor vertrek van een reis bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
h. Bij annulering minder dan tien dagen voor vertrek van een reis bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.2
Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door het Chi Neng Instituut.

3.3
Als u bent verhinderd, mag u voor aanvang van de workshop een vervanger naar de workshop sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde voor aanvang van de workshop per e-mail door aan het Chi Neng Instituut.

3.4
Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g).

Artikel 4 – Anulering door Chi Neng Instituut
4.1
Het Chi Neng Instituut heeft het recht een module en/of reis te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag van deelname terugbetaald.

Artikel 5 – Algemeen
5.1
De module en/of reis wordt gegeven door een docent van het Chi Neng Instituut.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1
Chi Neng Instituut Nederland en vertegenwoordigers van het Chi Neng® Instituut zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een module en/of reis.

6.2
Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 7 – Toepasselijk recht
7.1
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Wijzigingen
8.1
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

8.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2015. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door het Chi Neng Instituut wordt aangegeven.