ACCREDITATIES

Het CNI is als opleidingsinstituut erkend als bij- en nascholing door de volgende organisaties:

VBAG (Verenining ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze) – https://vbag.nl

KTNO (kwaliteit en toetsing natuurgerichte opleidingen) – www.ktno.nl

Holos beroepsorganisatie – www.holos.nl

Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) – www.lvng.nl

Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) – www.batc.nl

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) – www.nvst.nl

CAT-complementair  – www.catcomplementair.nl

Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) – www.vvet.nl