ACCREDITATIES

De opleidingen van het CNI zijn erkend als bij- en nascholing door de volgende organisaties:

KTNO – Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen – www.ktno.nl

BATC – Belangen Associatie Therapeut en Consument – www.batc.nl

LVNT – Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten – www.lvnt.nl

LVNG – Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen – www.lvng.nl

NVST – Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten – www.nvst.nl

HOLOS beroepsorganisatie – www.holos.nl

VBAG – Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze – www.vbag.nl

CAT – complementair  – www.catcomplementair.nl

VVET – Verbond Van Energetisch Therapeuten – www.vvet.nl

VIV – Vereniging Integrale Vitaliteitkunde – www.vivnederland.nl

FAGT – Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten – www.fagt.org