Theorie

De theorie is een belangrijk onderdeel van Chi Neng Qigong. Door erover te lezen kun je Chi Neng Qigong niet leren maar wel begrijpen. Het toepassen van de theorie maakt de weg vrij naar persoonlijke ontwikkeling en dat is cruciaal voor het leren beheersen van je qi. Het geeft richting aan je training en helpt je om je ervaringen tot verworvenheden te maken in plaats van gelukstreffers. Het lezen, begrijpen en integreren van de theorie is even belangrijk als het dagelijks oefenen van de bewegingen. Het is één geheel.

De Hunyuan Entirety Theory is het fundament van Zhineng Qigong en omvat drie principes:

1. Het universum is een holistische entiteit (een eenheid). Binnen deze eenheid bestaan eindeloos veel niveaus van materie. Deze bevatten, omvatten en transformeren elkaar en vormen zo alles dat in het universum aanwezig is.

2. Het menselijk lichaam is een holistische entiteit. De interne organen vormen het hart van deze entiteit; het wordt in stand gehouden door het meridiaanstelsel van qi en bloed.

3. Het universum en de mensheid vormen een holistische entiteit. De visie op het universum en de mensheid als een holistische entiteit is niet alleen de theoretische basis van alle qigongvormen, het is ook de essentie van de klassieke Chinese beschaving.

Hunyuan betekent: eenwording, tot stand brengen. Het is een begrip dat het proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. De Hunyuan Entirety Theory verklaart de aard, de werking en de samenhang van alles in het universum en het universum zelf.

Contact

Wij zijn maandag en donderdag 09:00 - 13:00 uur telefonisch te bereiken op 06 - 432 78 112. Of mail naar nederland@chineng.eu