Onze missie en visie

Missie

Het is onze missie om de methode en de theorie van Chi Neng (Zhineng) Qigong door middel van (reis)workshops en trainingen door te geven en te verspreiden. Wij blijven daarbij zo dicht mogelijk bij de leer zoals ontwikkeld door dr. Pang Ming met als doel om zoveel mogelijk mensen hun volledie potentieel te laten ontdekken en in vrijheid te leven. We leiden mensen op tot instructeur en we ondersteunen de instructeurs bij het doorgeven van Chi Neng Qigong.


Visie

We geloven in de wijsheid en effectiviteit van Chi Neng Qigong en de holistische theorie van dr. Pang Ming. Deze methode voor zelfontwikkeling en energiebeheersing creëert keuzes en mogelijkheden die een leven vanuit ongekende vrijheid mogelijk maken. In navolging van dr. Pang Ming zijn wij er van overtuigd dat de mens door de ontwikkeling van het individuele (wijsheids)potentieel bijdraagt aan een wereld waarin respect en natuurlijke vrijheid vanzelf spreken.

Contact

Wij zijn maandag en donderdag 09:00 - 13:00 uur telefonisch te bereiken op 06 - 432 78 112. Of mail naar nederland@chineng.eu