Laden Evenementen


Op deze dag richten we ons op het lesgeven aan ouderen. Op die groep die steeds groter wordt er waar steeds meer vraag naar is en zal ontstaan. Naar die groep waar de variatie van deelnemers groot is; van deelnemers die nog zelfstandig lopen tot deelnemers met rollators en rolstoelen. Een dag over ziektebeelden of klachten waar je anders niet of minder mee te maken krijgt, zoals Parkinson, startende dementie, artrose en reuma, maar ook eenzaamheid en rouw. Een groep waar het sociale aspect minstens zo belangrijk is als de bewegingen.

Voor mij is dit een van de mooiste en dankbare doelgroepen om mee te mogen werken. Het vraagt echter wel een commitment. Het is niet een groep waar je even een cyclus van zeven lessen kunt doen om er dan weer mee stoppen. Er wordt iets anders gevraagd van jou en geraakt bij jou als lesgever. We gaan deze dag uiteraard in beweging, in beweging alsof we zelf 85+ zijn en veel pijn hebben, met name bij de gewrichten en de rug. We komen er dan achter dat je niet gewoon maar een Lift Qi Up kunt gaan doen. Of zelfs alleen maar een La Qi, want je wilt wel echt opbouwend bezig zijn op alle fronten. Dus welke oefeningen doe je dan. Hoelang zijn de lessen en hoe kom je in contact met bijvoorbeeld een woon-zorgcentrum. Wat zijn aandachtspunten en wat zijn valkuilen. Heb je het in je les wel of niet over Qi, een Qiveld, een gong en de theorie en zo ja, hoe leg je dat dan uit.

Het wordt een intensieve dag van bewegen, begrijpen, voelen en ervaren wat jij kunt toevoegen voor deze groep.